Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czysta Gmina Niemodlin czyli nowy system gospodarowania odpadami

254__320x240_1419_pojemniki-recycling.jpeg
 

Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa ta wprowadza z dniem 1 lipca 2013 roku nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmianą w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad będzie to, że Gmina z dniem 1 lipca 2013 roku stanie się podmiotem odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązanym do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. W zamian za świadczenie wyżej wymienionych usług właściciele nieruchomości będą wnosić do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji w dziale Aktualności w zakładce Czysta Gmina Niemodlin -  Czysta Gmina Niemodlin czyli nowy system gospodarowania odpadami.

Wersja XML