Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce konsultacje społeczne w sprawie nadania nowych nazw ulic

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Niemodlinie w dniu 27 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych celem umożliwienia mieszkańcom Gminy Niemodlin udziału w procesie ustalenia nowych nazw ulic: XX – lecia PRL i XXX – lecia PRL w Graczach oraz ulicy Dąbrowszczaków w Niemodlinie. Szczegółowy opis procedury przebiegu i udziału w konsultacjach zostanie określony w Zarządzeniu Burmistrza Niemodlina i podany do publicznej wiadomości.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML