Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce ruszą roboty przy murach obronnych i bastei

Brak opisu obrazka

W dniu 17 lutego 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie podpisana została umowa z wykonawcą remontu fragmentu murów obronnych wraz z basteją.
Zakończony został przetarg ogłoszony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. W pierwszej połowie roku ruszy remont, który powinien być zakończony przed rozpoczęciem wakacyjnego sezonu turystycznego. Przypomnijmy, że gmina Niemodlin pozyskała pieniądze na projekt „Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma” z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt powstał dzięki współpracy z Prażmem – miastem partnerskim Niemodlina. W związku z trwającą właśnie rewitalizację Zamku Książęcego Niemodlin, gmina Niemodlin, która jest właścicielem muru i bastei, obiektów najbardziej wyeksponowanych przy głównym szlaku komunikacyjnym miasta, podjęła decyzję o rozpoczęciu wykorzystania potencjału związanego z rodem Praschma i rewitalizacją Zamku.

Fragmenty muru z basteją mają być wyremontowane i doświetlone. Remont będzie polegał na oczyszczeniu powierzchni muru kamiennego i ceglanego m.in. z graffiti, odsoleniu i odsuszeniu muru, uzupełnieniu ubytków w murze, usunięciu spoin cementowych i cementowo-wapiennych oraz zastąpieniu ich zaprawa wapienną, skuciu wtórnych tynków wewnątrz bastei, założeniu prętów stalowych w miejscach pęknięć, wykonaniu izolacji pionowej, hydrofobizacji muru oraz bastei, przełożeniu i uzupełnieniu dachówki ceramicznej - karpiówki na murze i bastei oraz rekonstrukcja i zwieńczenia bastei wg. materiałów archiwalnych.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

Wersja XML