Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i Lokalni Liderzy gminy Niemodlin

Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i Lokalni Liderzy gminy Niemodlin Po kilku latach od przyjęcia Strategii rozwoju na lata 2008-2015 – gmina Niemodlin stoi przed wyzwaniem określenia strategicznych priorytetów swojego rozwoju dla perspektywy czasowej do roku 2025.

Proces formułowania Strategii, w tym określenia wizji rozwoju, celów strategicznych i wreszcie formułowania kluczowych zadań, powinien być realizowany w oparciu o partnerstwo lokalne przy zaangażowaniu jak najszerszego grona lokalnej społeczności naszej gminy.

Tym samym pragnę zaprosić Państwa do przedstawiania pomysłów, propozycji i uwag do tworzonej Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015 – 2025 na adres strategia@niemodlin.pl oraz wypełnienia do dnia 15.06.2015 r. ankiety znajdującej się pod linkiem http://platform-drb.com/CATI/index.php/894875/lang-pl Serdecznie zapraszamy do czynnego współudziału przy tworzeniu najważniejszego dla naszej społeczności lokalnej dokumentu strategicznego.

Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz

 

Wersja XML