Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PTASIA GRYPA - informacja dla hodowców drobiu

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W OPOLU

W związku z wystąpieniem na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r, w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. Z 2016 R poz. 2091), PLW w Opolu przypomina o obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów w/w rozporządzenia oraz przepisów prawa miejscowego (rozporządzeń powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody) wydawanych w związku z wystąpieniem ognisk choroby, w razie, gdy takie zostaną ogłoszone.

Jednocześnie informuję, że za nieprzestrzeganie w/w przepisów grożą surowe sankcje karne, które będą z całą stanowczością egzekwowane.

Zwracając uwagę na fakt , iż paragraf 1 ust. 1 pkt 2) w/w rozporządzenia obliguje osoby utrzymujące drób lub inne ptaki, do zgłaszania do PLW w Opolu miejsc, w których utrzymywany jest w/w drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, a co za tym idzie przepisy tego rozporządzenia obowiązują również w gospodarstwach utrzymujących drób na własne potrzeby, a także w miejscach, w których utrzymywane są inne ptaki, proszę o możliwie szerokie rozpropagowanie tej informacji, tak, aby mogła ona zostać dostarczona również do tych posiadaczy drobiu lub innych ptaków.

Pliki do pobrania:

PDFPREZENTACJA H5N8 aktualna sytuacja - 22.12.2016.pdf
PDF2017_ptasia-grypa-wytyczne-dla-hodowcow.pdf
DOCRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.doc

 

Wersja XML