Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie zakazów wycinki drzew i krzewów na części obszaru Gminy Niemodlin

Informacja w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Na terenach chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" i "Grodziec" jest zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych.

Brak opisu obrazka

Wersja XML