Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie z procedury Niebieska Karta

W dniu 16 listopada br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie odbyło się zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Niemodlina szkolenie dla służb współpracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Niemodlin.
Udział w szkoleniu wzięło 31 osób, w tym członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Niemodlin oraz członkowie Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie a także: pracownicy socjalni, policjanci, nauczyciele szkół i przedszkoli oraz pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, wychowawcy świetlicy środowiskowej, pielęgniarki z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

DSC_0984.jpeg
DSC_0980.jpeg

Uczestnikom przybliżono teorię zjawiska i faz przemocy domowej oraz zadania i kompetencje poszczególnych instytucji związane z założeniami "Niebieskiej Karty" i dalszą procedurą postępowania w tej sprawie. Ponadto omówiono krok po kroku sposób wypelniania formularzy "Niebieskiej Karty".
Szkolenie uwrażliwiło uczestników na problem przemocy w rodzinie i pozwoliło na zwiększenie ich umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku.
 

Wersja XML