Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie przebudowanej drogi w Wydrowicach

Zakończył się I etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 405 Niemodlin - Wydrowice. W ramach prac nad Kanałem Wydrowickim rozebrany został istniejący dotąd most, a w jego miejsce wybudowany został nowy obiekt o nośności 50T. Zakres robót obejmował oprócz budowy mostu także m.in.: rozbudowę jezdni odcinka drogowego, budowę chodnika o długości około 0,375 km oraz szerokości 2,00 m, kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i budowę zjazdów. Wykonawcą inwestycji była firma REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna z Olesna. Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł. W symbolicznym otwarciu drogi w dniu 29 grudnia br. wzięli udział m.in. poseł Tomasz Kostuś, członek Zarządu Województwa Opolskiego, Szymon Ogłaza, burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz, a także radni, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich i wykonawca inwestycji.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

Wersja XML