Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o LVI sesji Rady Miejskiej

LVI SESJA Rady Miejskiej w Niemodlinie
w kadencji 2010- 2014

Miejsce obrad: sala obrad Rady Miejskiej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 34a.
Data: 10 kwietnia 2014 r. (czwartek), początek obrad: godz. 8.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014. Druk nr 380.
b) Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Druk nr 381.
3. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady

/-/ Mariusz Nieckarz
 

Wersja XML