Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Pracownika Socjalnego

Corocznie 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. W naszej gminie, w dniu 18 listopada, zorganizowane zostało okolicznościowe spotkanie, w którym uczestniczyli: burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz oraz pracownicy: Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Caritas Diecezji Opolskiej, Komisariatu Policji w Niemodlinie i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania ma już w Polsce wieloletnią tradycję.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

Wersja XML