Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty dla Rady Seniorów Gminy Niemodlin

Członkowie Rady Seniorów Gminy Niemodlin w dniu 13 września 2016 r. uczestniczyli w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w warsztatach na temat dobrych praktyk pracy rad seniorów w Polsce. Gościnnie w warsztatach wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzący spotkanie wraz z uczestnikami porównywali rozwiązania w zakresie funkcjonowania i możliwości działania. Nasi seniorzy będą chcieli w praktyce zastosować nabytą podczas warsztatów wiedzę. W dniu 13 września odbyło się także planowe posiedzenie Rady Seniorów Gminy #Niemodlin, podczas której omawiano zgłoszone problemy ludzi starszych.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

 

Wersja XML