Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące LPR miasta Niemodlina - długopisy i ołówki

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług polegających na wykonaniu materiałów na spotkanie w postaci długopisów i ołówków w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Niemodlina na lata 2016-2023 współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wersja XML