Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark

Brak opisu obrazka
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”

Źródło dofinansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Budowa 
i modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

Wartość projektu: 466 153,47 zł
Wartość dofinansowania: 295 830,00 zł
Wnioskodawca: Gmina Niemodlin


1.    CELE PROJEKTU:

2. ZAKRES PROJEKTU

3. OKRES REALIZACJI

 

Wersja XML