Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młodzieżowa Rada Gminy Niemodlin

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 31 marca 2016 r. radni podjęli uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin. Do zadań Młodzieżowej Rady będą należeć m.in.: konsultowanie na wniosek organów Gminy projektów uchwał, planów, programów i innych dokumentów, przekazanych jej przez organy Gminy, konsultowanie z własnej inicjatywy planów, programów i innych dokumentów będących w posiadaniu Burmistrza Niemodlina, przekazywanie organom Gminy własnych inicjatyw działań na rzecz młodzieży, monitorowanie potrzeb młodzieży, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat funkcjonowania Rady w strukturach samorządu terytorialnego. Młodzieżowa Rada liczyć będzie od 8 do 12-tu radnych, a jej kadencja trwać będzie dwa lata.

W załączeniu do pobrania:

PDFuchwała dot. zmiany statutu MRG.pdf (2,76MB)

PDFUchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin.pdf (1,87MB)

PDFZarządzenie w sprawie określenia składu Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin, rok 2019.pdf (245,40KB)

Wersja XML