Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień szkoły bez przemocy

21 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie odbywał się Dzień Szkoły bez Przemocy. Obchody rozpoczął teatr profilaktyczny Kurtyna z Krakowa, który zaprezentował spektakle profilaktyczne dla klas I-III i IV-VI, podejmujące tematykę zdrowego stylu życia bez substancji uzależniających oraz problem przemocy i cyberprzemocy. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W dalszej części uczniowie wykonali plakaty nt. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Tematyka dotyczyła integracji uczniów, a hasła przewodnie to: mamy równe prawa do nauki i zabawy, szanujemy siebie, nikogo nie odrzucamy, nie izolujemy, wszyscy jesteśmy tak samo ważni. Uczniowie bardzo zaangażowali się w pracę, za co zostali nagrodzeni drobnymi upominkami, które również zostały sfinansowane ze środków ww. programów.
 
info. i zdjęcia:
Maria Wacyra

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML