Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin - sprawozdanie

Brak opisu obrazka

Wojewódzka Komisja VIII Europejskiego Tygodnia Sportu XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin.
                                                                                                                      
Dziękujemy serdecznie wszystkim miastom i gminom, które zgłosiły swój udział w tegorocznym XXII Sportowym Turnieju Miast i Gmin VIII Europejskiego Tygodnia Sportu. Przypominamy, iż nadszedł czas sprawozdawczości do 8 czerwca należy wysłać uzupełnione druki sprawozdań do centralnej komisji federacja@post.pl i wojewódzkiej komisji opolska.komisjaets@o2.pl oraz w tym terminie baner imprezy i wysłane sprawozdanie zamieścić na stronie www urzędu.

Udział gmin polegał na promowaniu ruchu, rekreacji i sportu poprzez zorganizowanie w dniach 26 maj – 1 czerwiec na obiektach sportowych gmin w szczególności orlikach, świetlicach wiejskich, obiektach sportowych czy placach, parkach szeroko rozumianych imprez, organizując turnieje  sportowo-rekreacyjne, zajęcia w których udział wziąć mogli chętni mieszkańcy danej gminy, gdy jednak warunki na to nie pozwalały wystarczy  trwające godzinę gry i zabawy ruchowe. Proponujemy chętnym o wcześniejsze nadsyłanie sprawozdań do komisji wojewódzkiej , w ramach możliwości będziemy mogli nanieść uwagi, skonsultować się w celu nanoszenia ewentualnych poprawek nim te sprawozdania prześlecie Państwo do centralnej komisji.

W tegorocznej edycji wystartowało ponad 700 miast i gmin. Zorganizowano w kraju ponad 14 tysięcy rożnych przedsięwzięć i inicjatyw, poczynając od gier i zabaw ruchowych, rekreacyjnych na świetlicach wiejskich, szkolnych w sołectwach, poprzez animacje(dominowała piłka nożna), gry i zabawy rekreacyjne i ruchowe na orlikach i innych obiektach sportowych, spontaniczne wydarzenia współtworzone przez mieszkańców np. NordicWalking , wycieczki rowerowe, niezorganizowane grupy korzystające z obiektów sportowych w ramach wolnego wstępu kończąc na współzawodnictwie nawet międzynarodowym.
 

Ze sportowym pozdrowieniem
Przewodniczący Komisji
Tomasz Zieliński

SPRAWOZDANIE - pobierz plik XLS2016_STMiG_SPRAWOZDANIE (2) (1).xls
 
                                                                                              

 

Wersja XML