Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kanalizacja w Wydrowicach

Dofinansowanie na budowę kanalizacji w Wydrowicach

Gmina Niemodlin uzyskała 1.563.556,75 zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na zadanie pn. „Kanalizacja obszarów wiejskich – etap II - Budowa kanalizacji w Wydrowicach”.
 
Celem projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby oraz poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemodlin, a także poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej.
 
Całość zadania według kosztorysu wynosi 2.564.122,54 zł z czego wkład własny Gminy Niemodlin wynosi 1.000.565,79 zł.  
Wersja XML