Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji - pobierz plik - PDFinformacja o wynikach konkursu ofert-niepełnosprawni.pdf (268,38KB)

Wersja XML