Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedsiębiorcy z naszej gminy zakupili pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Graczach

  Składamy serdeczne podziękowanie dla Przedsiębiorstwa Surowców Skalnych BAZALT-GRACZE oraz dla Pana Rajmunda Wocka za przekazanie darowizny w formie pieniężnej przeznaczonej na doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne naszej placówki. Dzięki Państwa życzliwości i hojności udało nam się wyposażyć małą salę do zajęć terapeutycznych m.in. w pomoce dydaktyczne niezbędne do wszechstronnej i polisensorycznej stymulacji dzieci z różnymi zaburzeniami. Nowy sprzęt służy również dzieciom nie wymagającym dodatkowego wsparcia gdyż stwarza możliwości do wspaniałej zabawy :)

Pracownicy i wychowankowie Publicznego Przedszkola w Graczach

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka  
Brak opisu obrazka

Wersja XML