Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomóżmy najbardziej potrzebującym przetrwać zimę!

Zima to najtrudniejszy okres dla osób bezdomnych i samotnych. Mając to na względzie rozglądnijmy się dookoła nas i sprawdźmy, czy nie ma w naszym otoczeniu właśnie takich osób najbardziej potrzebujących pomocy?

Jeżeli znamy te osoby, czy też miejsce ich przebywania, to poinformujmy o nich Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Ślaskich 37; tel/fax. 77 460 79 45; email: ops_niemodlin@pro.onet.pl

OPS w ramach pomocy społecznej prowadzi działania pomocowe m.in. w formie przyznania i wypłacenia świadczenia pieniężnego  oraz kieruje osoby bezdomne do noclegowni.


Skorzystaj również z telefonów do:

Brak opisu obrazka
 

Wersja XML