Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Życzenia z okazji 91 lat!

Burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz złożyła kwiaty i życzenia Pani Franciszce Madoń ze wsi Sady z okazji 91 lat. W dniu 3 grudnia 2015 r., podczas spotkania u jubilatki, przekazany został także list gratulacyjny. Były rodzinne wspomnienia z czasów wojny i lat powojennych, kiedy do Niemodlina i okolic przybywali mieszkańcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Foto: A.Pieczarka

Wersja XML