Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin na lata 2015-2032.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin na lata 2015-2032. 

Na podstawie Uchwały Nr XIX/81/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. Burmistrz Niemodlina przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin na lata 2015-2032.  

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Niemodlin 
do wnoszenia uwag i opinii w terminie od  27 listopada 2015 r. do  7 grudnia 2015 roku. Projekt dokumentu oraz formularz konsultacji znajduje się w załączeniu.

Formularz należy przekazać:

- w formie elektronicznej na adres e-mail: rkulza@niemodlin.pl 
 lub wersji pisemnej:
- osobiście,  na biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, pok. nr 5
- na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin
 Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: Konsultacje: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin na lata 2015-2032”.

Program -   PDFProgram Usuwania Azbestu - Niemodlin.pdf
​Formularz - DOCFormularz konsultacji Niemodlin.doc
                 PDFLista nieruchomości na których zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest.pdf

Wersja XML