Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych:

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR IV/122/15 z załącznikiem - DOCXZarządzenie Burmistrza NR IV12215.docx

Wersja XML