Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tegoroczne inwestycje w sołectwach na finiszu

Zakończono większość inwestycji planowanych do realizacji w sołectwach gminy Niemodlin na 2015 r. Większość zadań dotyczyła poprawy warunków życia mieszkańców wsi oraz infrastruktury drogowej, rekreacyjnej i ochrony środowiska. Tegoroczne inwestycje w sołectwach za kwotę ponad 415 tys. złotych realizowane były z funduszu sołeckiego lub z budżetu gminy. Wśród najważniejszych zadań były: przebudowa drogi w Sarnach Wielkich, ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Lipnie, zabudowa rowu melioracyjnego w Graczach, utwardzenie kostką placu przed jednostka OSP w Grabinie, zakup i montaż pieca do Przedszkola w Graczach oraz utwardzenie kostką brukową terenu rekreacyjnego w Magnuszowicach. Gmina Niemodlin przekazała tez dotację do budowy drogi powiatowej Góra - Gracze oraz wykonała jej odwodnienie. Ponadto powstały wiaty grillowe w: Grabinie, Molestowicach, Magnuszowiczkach, Rutkach i Jakubowicach, gdzie mieszkańcy mogą spędzać czas podczas różnych imprez integracyjnych. Wykonane zostało ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Tarnicy. Wybudowane będzie jeszcze ogrodzenie wokół stawu w Rogach.

Przykłady inwestycji w sołectwach

Brak opisu obrazka
Lipno - kostka brukowa przed świetlicą wiejską

Brak opisu obrazka
Grabin - kostka brukowa przed jednostką OSP

Brak opisu obrazka
Sarny Wielkie - nowa droga 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Gracze - dotacja do budowy drogi powiatowej oraz wykonanie jej odwodnienia


Brak opisu obrazka
Magnuszowice - kostka brukowa na terenie rekreacyjnym przy świetlicy

Brak opisu obrazka
Magnuszowiczki - wiata grillowa


Brak opisu obrazka
Molestowice - nowa wiata grillowa

Brak opisu obrazka
Jakubowice - wiata grillowa


Brak opisu obrazka
Rutki - nowa wiata grillowa na terenie rekreacyjnym

Brak opisu obrazka
Tarnica - ogrodzenie terenu rekreacyjnego

 

W 2015 roku wykonane zostały dokumentacje techniczne za kwotę ok. 186 tys. zł związane z realizacją przyszłych inwestycji w sołectwach. Opracowane zostały dokumentacje m.in.: na budowę drogi transportu rolnego w Gościejowicach, budowy dróg w Wydrowicach, Krasnej Górze i Graczach. Gmina opracowała także dokumentację na budowę świetlicy w Krasnej Górze. Ponadto opracowana została koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gościejowicach i funkcjonowania oczyszczalni w Graczach. Realizowane jest w tym roku również opracowanie tzw. „Master Planu”, rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w całej gminie, które pozwoli na znaczne oszczędności zużycia energii i kwoty przeznaczanej na ten cel z budżetu gminy. 

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie

Wersja XML