Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kamienica z połowy XVIII wieku w remoncie

Trwa remont zabytkowej kamienicy przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie. Budynek w centrum miasta wybudowany został w połowie XVIII wieku. W ramach robót odnowiona zostanie zewnętrzna elewacja wraz z konserwacją dekoracji. Renowacji poddane zostaną drewniane drzwi oraz odtworzony zostanie nad nimi symbol „kotwicy”, który kiedyś znajdował się nad wejściem do budynku. Przed wykonaniem tego remontu sprawdzane były elementy, które historycznie na tej elewacji się znajdowały. Wszystkiego jednak nie można odtworzyć. Prace odbywają się pod nadzorem konserwatora zabytków. Częściowo zabezpieczony zostanie także dach budynku. Wykonane zostaną również prace związane z zabezpieczeniem budynku przed wilgocią. Roboty remontowe powinny zostać zakończone jeszcze w grudniu, ale jeśli zimowa pogoda nie pozwoli, malowanie kamienicy odbędzie się w 2016 roku. Budynek należący do gminy administruje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie

Wersja XML