Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy defibrylator do ratowania życia ludzkiego

Podczas uroczystej zmiany służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Niemodlinie przekazano nowy defibrylator zakupiony przez Opolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Urządzenie do ratowania życia ludzi przekazał strażakom w dniu 7 października br. przewodniczący Rady i zarazem członek Zarządu Województwa, Tomasz Kostuś.  W spotkaniu na placu przed jednostką PSP w Niemodlinie uczestniczyli także: burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz, komendant miejski PSP w Opolu, bryg. Paweł Kielar, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Niemodlinie, bryg. Krzysztof Kuniec oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, Edward Kinder. Po przekazaniu urządzenia goście zapoznali się ze sprzętem gaśniczo-ratowniczym oraz zwiedzili obiekt straży pożarnej w Niemodlinie, który jest aktualnie poddawany termomodernizacji. Strażacy zaprezentowali także pokaz ratowniczy przy użyciu defibrylatora.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Zakup defibrylatora kosztował ok. 7,5 tysiąca złotych. Urządzenie jest najbardziej skutecznym urządzeniem stosowanym w podstawowym ratownictwie medycznym. Duży ekran pozwala na łatwe odczytywanie zapisów graficznych i tekstowych nawet z pewnej odległości. Na ekranie LCD wyświetlają się informacje o liczbie dostarczonych wyładowań, czasie, który upłynął, zapis rytmu serca oraz opcjonalnie zapis krzywej EKG.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie

Wersja XML