Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Życzenia i kwiaty dla dostojnych jubilatek

Burmistrz, Dorota Koncewicz wręczyła listy gratulacyjne, kwiaty oraz złożyła życzenia, Pani Zofii Florczak z Niemodlina z okazji 90 lat, Pani Tekli Kujawa z Sosnówki z okazji 93 lat oraz Witali Kujawa z sołectwa Sady z okazji 91 lat. Spotkania z seniorami odbyły się w dniach 21,23,24 września br. i były okazją do wielu wspomnień oraz ciekawych rozmów.


Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz oraz Pani Zofia Florczak - 90 lat
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz oraz Pani Tekla Kujawa - 93 lata 
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz oraz Pani Witalia Trybulska - 91 lat  
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie

Wersja XML