Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025

Na podstawie Uchwały Nr XV/68/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 września 2015 r. Burmistrz Niemodlina przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin  na lata 2015-2025.


W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Niemodlin do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 28 września 2015 r. do  12 października 2015 roku. Projekt dokumentu oraz formularz konsultacji znajduje się w załączeniu.


Formularz należy przekazać:

- w formie elektronicznej na adres e-mail: strategia@niemodlin.pl 
 lub wersji pisemnej:
- osobiście,  na biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, pok. nr 5
- na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin
 Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: Konsultacje: „Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025”.

 

Załączniki:
1.    Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025 - PDFStrategia Rozwoju Gminy Niemodlin - projekt2.pdf
2.    Formularz konsultacj - DOCFormularz konsultacji Niemodlin.doc

Wersja XML