Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste ślubowanie i powierzenie stanowisk

W dniu 25 sierpnia 2015 r. nauczyciele, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego złożyli uroczyste ślubowanie. Wręczono także akty powierzenia stanowisk na kolejną kadencję dwóm dyrektorom niemodlińskich placówek. 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”  – słowa roty w obecności Burmistrz Niemodlina – Doroty Koncewicz oraz dyrektorów szkół i przedszkoli zostały wypowiedziane przez:
- Annę Ciszewską (nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie),
- Grzegorza Budz (nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Graczach).

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Nauczyciele ci w dniu 25 sierpnia br. zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.


W trakcie  tego spotkania Pani Burmistrz dwóm dyrektorom niemodlińskich placówek oficjalnie wręczyła akty powierzenia stanowiska na kolejną kadencję 5 lat szkolnych, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Powierzenia odebrali: 
• Jolanta Juzwa Dyrektor Publicznego Przedszkola w Graczach
• Iwona Trawka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Graczach. 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


info.
Małgorzata Kochanek 
Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Finansowego Oświaty

Wersja XML