Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Renowacja zabytkowej lampy w Niemodlinie

W dniu 10 października 2011r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu wydał pozwolenie na prowadzenie prac przy zabytkowej dwuramiennej lampie gazowej, znajdującej się w Niemodlinie na Rynku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 76.800 zł z czego 25.000 zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, a 51.800 zł sfinansowane zostanie z budżetu Gminy Niemodlin. Wykonawca zadania wyłoniony został w wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego przez Gminę Niemodlin. Prace prowadzone będą na podstawie programu autorstwa mgr Doroty Kowalik-Kociszewskiej. Przewidywany termin zakończenia prac to 15 grudnia 2011r. Celem prowadzonych prac jest renowacja i zabezpieczenie zabytkowej latarni gazowej. Żeliwna lampa pochodzi z końca XIX w. i wykonana jest w stylu eklektycznym. Latarnia usytuowana jest w niemodlińskim Rynku, w sąsiedztwie kościoła parafialnego. Zabytek stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów architektury Niemodlina. Jednak ze względu na pojawienie się korozji ogólnej, a w dalszym etapie korozji wżerowej i szczelinowej, zabytek wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich.
 

Wersja XML