Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne

W dniu 19 sierpnia 2015 r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw: Gracze, Radoszowice i Maguszowice w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowej dla przesięwzięcia rozbudowy ferm kurzych. W konsultacjach oprócz władz gminy Niemodlin, Urzędu Miejskiego w Niemodlinie i przedstawicieli Stowarzyszenia Niemodliński Klub Ekologiczny, uczestniczył również inwestor. Na spotkaniu wyjaśniono procedury związane z wydawaniem decyzji środowiskowej. Zaprezentowano chronologię rozpatrywania wniosku. Inwestor omówił zakres swojego planowanego przedsięwzięcia oraz odpowiadał na pytania i wątpliwości zainteresowanych.  

Brak opisu obrazka

Wersja XML