Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zatrzymują się w miejscach objętych zakazem

Straż Miejska w Niemodlinie w czasie patroli codziennie ujawnia m.in. wykroczenia drogowe związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących ruchu drogowego, polegających na zatrzymywaniu się pojazdami na odcinkach drogi objętych zakazem postoju (znak B36). W dniu 17 sierpnia br. parkujący samochodem marki Ford zatrzymał się w miejscu niedozwolonym na ul. Drzymały w Niemodlinie. Mogą się tam zatrzymywać tylko pojazdy posiadające stosowne zezwolenie, dowożące i pobierające towar z hurtowni. Nie przestrzeganie przepisów w tym względzie podlega sankcji finansowej w postaci mandatu. Jak podkreślają strażnicy nagminne jest ostatnio parkowanie na oznakowanych przejściach dla pieszych.  


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie

Wersja XML