Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Susza w rolnictwie - zgłaszanie szkód

W dniu 11.08.2015r. Urząd Miejski w Niemodlinie otrzymał następującą informację: 

W związku z zapytaniem dot. przyjmowania wniosków w sprawie suszy, informuję, że ze względu na sytuację pogodową na terenie województwa opolskiego wskazane jest przyjmowanie wniosków od poszkodowanych rolników i szacowanie strat pomimo nie ujęcia gmin w raportach IUNG.    

Janusz Sowa
Ekspert ds. łowiectwa

 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie szkód (wzór do pobrania poniżej) i przekazywanie na adres: 

lub składanie w biurze podawczym UM w Niemodlinie.

Zgłoszenie szkody. Pobierz plik - XLSXzgłoszenie szkody..xlsx

Wojciech Turowski
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Niemodlinie

Wersja XML