Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Agresywny pies w Wydrowicach - interwencja Straży Miejskiej

Brak opisu obrazkaW dniu 11 sierpnia 2015 r., po zgłoszeniu od mieszkańców Wydrowic o biegającym agresywnym psie rasy Amstaff, Straż Miejska w Niemodlinie podjęła interwencję. Schwytano psa i wyciągnięto konsekwencje wobec właściciela. Straż Miejska przypomina i przestrzega, że zgodnie z Art. 77 Kodeksu Wykroczeń, na właścicielach psów spoczywają również obowiązki, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Pies rasy Amstaff:
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie

Wersja XML