Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

'Plackowe Święto' w Prażmie, partnerskim mieście Niemodlina

Delegacja z Niemodlina została zaproszona przez Starostę Prażma - Marka Kanioka na festyn pt. „Plackowe Święto”. Ma on już ponad trzydziestoletnią tradycję. Cieszy się bardzo dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców Prażma, okolicznych miejscowości, ale również turystów. Główną jego atrakcją, oprócz występów artystycznych, są smażone placki ziemniaczane. W odróżnieniu od naszych, tradycyjnych placków, są one jednak smażone na głębokim oleju i mają rozmiary co najmniej dużego talerza stołowego. W Prażmie gościła delegacja z Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Niemodlinie składzie: burmistrz – Dorota Koncewicz, z-ca burmistrza – Aleksander Juszczyk, naczelnik wydziału organizacyjnego – Witold Kuriata, radna – Czesława Lachowska oraz radny, przewodniczący komisji rewizyjnej – Krzysztof Trzmielewski. Podczas spotkania omówiono możliwość wspólnego złożenia wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy. Tematem wniosków, oprócz działań promocyjnych, wymiany turystycznej mieszkańców, miało by być podjęcie działań promocyjnych i inwestycyjnych związanych z wspólnym dziedzictwem rodu von Praschma. Czeska gmina Prażmo, leży niedaleko Cieszyna, założona została w XVIII wieku przez właściciela niemodlińskiego zamku – Jana Nepomucena Praschma. 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 


Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie

 

Wersja XML