Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przygotowania do modernizacji oświetlenia w gminie

Rozpoczynają się prace związane z kompleksową modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego gminy Niemodlin, w mieście oraz 27 sołectwach. W dniu 3 lipca 2015 r. wizytowano wszystkie sołectwa naszej gminy, przedstawiając przedstawicieli firmy, która będzie opracowywała projekt „Master planu oświetlenia ulicznego”. Będzie to opracowanie, które w I etapie realizacji umożliwi w sposób efektywny przeprowadzenie wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne, z właściwym ich doborem, na istniejących słupach energetycznych i oświetleniowych. II etap modernizacji, będzie stanowił wytyczne dla opracowania poszczególnych dokumentacji i realizacji rozbudowy oświetlenia, w tym oświetlenia wybranych przestrzeni publicznych, jak parki, place oraz obiekty zabytkowe. Podczas spotkań omówiono z sołtysami sposób przekazywania dotychczasowych spostrzeżeń i uwag dotyczących istniejącego rozmieszczenia oświetlenia oraz propozycji, co do jego rozbudowy. 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


Gmina Niemodlin planuje, że prace modernizacyjne rozpoczną się na początku 2016 r. Ich efektem będzie m.in. uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej umożliwiającej samofinansowanie zadania, zwiększenie równomierności rozłożenia światła, doświetlenie miejsc niebezpiecznych, a przede wszystkim odstąpienie od nocnych wyłączeń oświetlenia. Gmina Niemodlin na oświetlenie 1200 punktów świetlnych w sołectwach i w mieście wydaje ok. 700 tys. zł rocznie.  

Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie

Wersja XML