Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przygotowania do modernizacji oświetlenia w gminie

Rozpoczynają się prace związane z kompleksową modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego gminy Niemodlin, w mieście oraz 27 sołectwach. W dniu 3 lipca 2015 r. wizytowano wszystkie sołectwa naszej gminy, przedstawiając przedstawicieli firmy, która będzie opracowywała projekt „Master planu oświetlenia ulicznego”. Będzie to opracowanie, które w I etapie realizacji umożliwi w sposób efektywny przeprowadzenie wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne, z właściwym ich doborem, na istniejących słupach energetycznych i oświetleniowych. II etap modernizacji, będzie stanowił wytyczne dla opracowania poszczególnych dokumentacji i realizacji rozbudowy oświetlenia, w tym oświetlenia wybranych przestrzeni publicznych, jak parki, place oraz obiekty zabytkowe. Podczas spotkań omówiono z sołtysami sposób przekazywania dotychczasowych spostrzeżeń i uwag dotyczących istniejącego rozmieszczenia oświetlenia oraz propozycji, co do jego rozbudowy. 

WP_20150803_023.jpeg
WP_20150803_031.jpeg
WP_20150803_004.jpeg
WP_20150803_003.jpeg
WP_20150803_001.jpeg


Gmina Niemodlin planuje, że prace modernizacyjne rozpoczną się na początku 2016 r. Ich efektem będzie m.in. uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej umożliwiającej samofinansowanie zadania, zwiększenie równomierności rozłożenia światła, doświetlenie miejsc niebezpiecznych, a przede wszystkim odstąpienie od nocnych wyłączeń oświetlenia. Gmina Niemodlin na oświetlenie 1200 punktów świetlnych w sołectwach i w mieście wydaje ok. 700 tys. zł rocznie.  

oswietlenie.jpeg

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie

Wersja XML