Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina

Burmistrz Niemodlina


informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetargu ustnego, położonej w Graczach oznaczonej nr działki 337/6 o pow.0,10 ha.
Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat położonych: w Niemodlinie część działki nr 997/10 o pow .77 m² oraz w Magnuszowicach część działki nr 106 o pow. 200 m².
Informacji udziela się w pokoju nr 37 tut. Urzędu, tel. 774606295 - 7 wew. 222.

Wersja XML