Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa podpisana

W dniu 5 czerwca 2015 r. podpisana została umowa z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek-Janicka z Opola na wykonanie zadania pn. „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie – etap VII wraz z wymianą sieci i przyłączy wodociągowych na ul. Brzeskiej, Podgórnej i 700-lecia Niemodlina”. Całkowity koszt wykonania tego przedsięwzięcia to 2 422 344,34 zł. Planowany termin ukończenia do dnia 30.11.2016 r.

 Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML