Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mediacje szansą dla Ciebie i innych

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu uprzejmie informuje, iż realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej "Mediacje szansą dla Ciebie i innych", w ramach którego osoby pracujące w wieku powyżej 50 roku życia mogą nabyć kwalifikacje mediatora w preferowanym rodzaju mediacji. Szkolenie jest bezpłatne. Więcej informacji znajduje się w załącznikach do niniejszej wiadomości elektronicznej.

 

DOCFormularz zgloszeniowy-mediacje.doc (68,00KB) DOCINFORMACJA O PROJEKCIE -Kto moze byc mediatorem, podstawy prawne.doc (110,50KB) DOCINFORMACJA O PROJEKCIE-Mediacje-szansa dla Ciebie i innych.doc (99,50KB)

Z wyrazami szacunku

Danuta Respekta
Agnieszka Wojtal
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Małopolska 18
45-301 Opole

tel. 77 400 33 10 lub 77 400 33 14
fax 77 400 33 01
www.wzdz.opole.pl
 

Wersja XML