Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.

Zarząd Województwa Opolskiego poinformował, iż w 2012 roku wsparcie organizacji imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa odbywać się będzie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zakresie upowszechnienia kultury fizycznej , który zostanie ogłoszony pod koniec bieżącego roku.
 

Wszelkie informacje na ten temat dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.umwo.opole.pl
 

Wersja XML