Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie w sprawie kanalizacji Niemodlina - etap V

OŚWIADCZENIE

Dnia 14 lipca br. Gmina Niemodlin dokonała zerwania umowy z Wykonawcą zadania Kanalizacja Niemodlina etap V z firmą Azysa Usługi i Budownictwo Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu.
 

W związku z tym przystąpiono do przejęcia placu budowy oraz inwentaryzacji zrealizowanych robót budowlanych, celem przeprowadzenia kolejnego zamówienia publicznego. Przewiduje się, iż zakończenie robót budowlanych może nastąpić z dniem 31 grudnia br., jednakże termin ten zostanie dokładnie określony po przeprowadzeniu inwentaryzacji budowy, na etapie przygotowania nowego zamówienia publicznego.
 

Wersja XML