Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacje pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych, mających siedziby na terenie gminy Niemodlin, są dostępne:

- w Starostwie Opolskim  (stowarzyszenia zwykłe, uczniowskie kluby sportowe)  – link - http://bip.powiatopolski.pl/2641/4909/wykaz-stowarzyszen-zarejestrowanych-w-starostwie-powiatowym-w-opolu.html,

- w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego utworzonej przez Ministra Sprawiedliwości (organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną) – link - https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs.  

- w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich- link https://krkgw.arimr.gov.pl/#

 

Wersja XML