Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty do pobrania

DOCXWzór wniosku umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wewnętrznej.docx
DOCXWzór wniosku zajęcie pasa drogowego drogi gminnej wewnetrznej.docx
DOCXwzór wniosku zajecie pasa drogowego drogi publicznej.docx
DOCXwniosek o lokalizację inwestycji w pasie drogowym.docx
DOCXWzór wniosku umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi publicznej.docx

Od 24.06.2016 r. obowiązuje nowy wzór  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik: PDFwzor-deklaracji.pdf


Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
DOCwniosek o ustalenie warunków.doc
PDFWniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.pdf

PDFRegulamin dzierżawa 2018 gospodarka nieruch..pdf

PDFRegulamin sprzedaż 2018 gosp. nieruch..pdf

PDFWniosek o wypis i wyrys z MPZP.pdf
PDFWniosek zaświadczenie MPZP.pdf
PDFWniosek zaświadczenie SUiKZP.pdf
PDFWniosek o wypis i wyrys SUiKZP.pdf


Referat Spraw Obywatelskich
- wszystkie druki i formularze należy drukować na jednej kartce obustronnie:
DOCwniosek-o-zameldowanie.doc
DOCwniosek-o-wymeldowanie.doc
DOCpelnomocnictwo-do-sprawy-zameldowania.doc
DOCpelnomocnictwo-do-sprawy-cofniecia-czynnosci-zameldowania.doc
PDFFormularz zgłoszenia pobytu stałego.pdf
PDFFormularz zgłoszenia pobytu czasowego.pdf
PDFFormularz zgłoszenia wyjazdu za granice RP.pdf
PDFFormulaez zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf
PDFFormularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego.pdf
PDFFormularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałęgo.pdf
PDFwniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf
PDFwniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru Pesel.pdf
PDFoświadczenie właściciela zameldowanie przez e-Puap.pdf

Urząd Stanu Cywilnego

PDFPodanie o wydanie odpisu.pdf

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

DOCXRODO.docx
PDFwzor-deklaracji.pdf
Wniosek o szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę - DOCXWniosek-o-oszacowanie-szkód-.docx
Zawiadomienie o planowanym zbiorze - DOCZawiadomienie-o-planowanym-zbiorze.doc

Referat Spraw Społecznych i Zdrowia

PDFformularze DM.pdf

PDFWZOR_WNIOSKU[1] udost. danych.pdf


Druki dokumentów dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
PDFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf

PDFwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf 

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych.pdfPDFzałacznik do wniosku 1.pdf

PDFWniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.pdf

Teleopieka domowa

 1. PDFUmowa o świadczenie usługi Telefonicznej Opieki Domowej.pdf
 2. PDFKarta Informacyjna Podopiecznego.pdf
 3. PDFRegulamin usługi Telefonicznej Opieki Domowej.pdf
 4. ULOTKA  INFORMACYJNA - DOCTeleopieka w Gminie Niemodlin.doc

Wydział Organizacyjny

PDFZarządzenie Patronat.pdf

PDFZałącznik nr 1 patronat.pdf

DOCXZałącznik nr 1 patronat.docx

PDFZałącznik nr 2 patronat.pdf

DOCXZałącznik nr 2 patronat.docx

 

Wersja XML