Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie - kanalizacja ulicy Wyzwolenia

Informuje się mieszkańców Niemodlina, w szczególności mieszkańców ulicy Wyzwolenia, o rozpoczęciu robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej na tej ulicy.
 

Prace polegają na wykonaniu w pasie drogi sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji prywatnych. Będą wykonywane przez okres ok. 1,5 - 2  miesięcy. W tym czasie wystąpią utrudnienia w korzystaniu z jezdni i chodników oraz okresowe wyłączenia odcinków dróg z użytkowania. Prosi się mieszkańców ulicy o nie parkowanie pojazdów na jezdni i chodnikach w godzinach od 7-17 oraz wyjazd samochodami z terenu osiedla rano, przed rozpoczęciem robót, gdyż czasowo ulica może być nieprzejezdna.
 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 Brak opisu obrazka
 

Wersja XML