Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 760/1 k.m. 10 położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1O/89561/2. Stanowi własność Gminy Niemodlin. 

Przedmiotem przetargów jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 17,50 m2 – z przeznaczeniem na ustawienie blaszanych boksów garażowych nr 9 i nr 10.
1. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 9 o powierzchni 17,50 m2 - wynosi 23,00 zł miesięcznie.
2. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 10 o powierzchni 17,50 m2 - wynosi 23,00 zł miesięcznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów ( obecnie obowiązuje stawka 23% )
Przetargi odbędą się 15 czerwca 2012 roku o godzinie 1000 ( poz. 1 ) i 1010 ( poz. 2 ) w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł za każdy boks do dnia 12 czerwca 2012 roku do godz. 14oo .

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77- 4606295 do 7 ) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 29 czerwca 2012 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.

 

Wersja XML