Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na realizację zadania na rzecz osób niepełnosprawnych

Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu i profilaktyce uzależnień oraz integracji osób niepełnosprawnych - PDFzarządzenie III_269_13.pdf

Wersja XML