Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla organizacji pozarządowych – w zakresie doradztwa

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Członek Sieci SPLOT w Opolu informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych, kompleksowych i profesjonalnych porad z zakresu działalności pozarządowych oraz współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Doradztwo obejmuje zagadnienia związane z działalnością organizacji pozarządowych m.in.: obowiązki sprawozdawcze, konsultowanie wniosków o dofinansowanie, konsultowanie statutu, zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej, prowadzenie księgowości, zagadnienia prawa pracy w organizacjach, współpraca z samorządem, budowanie partnerstw lokalnych, nowelizacje ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zagadnienia prawne, współpraca z wolontariuszami.
 

 Wszelkie usługi udzielane są bezpłatnie.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Dorotą Piechowicz: d.piechowicz@ocwip.pl lub tel. 77 441 50 25


Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Ul. Damrota 4 p.36
e-mail: biuro@ocwip.pl
http: www.ocwip.pl
 

Wersja XML