Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały i projekty uchwał do konsultacji

DOCZaw. o konsultacjach Programu współp. 2012r.doc

DOCProgram współpracy 2012 w.1 wersja p.konsult..doc

DOCProjekt uchwały.doc

DOCuchwała zmieniająca program współpracy 2010 nowa .doc

DOCUchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa mie4jscowego.doc

DOCAlkohol uchwała 2011 Projekt.doc

DOCGminny Program profilaktyki I Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2011 rok..doc

DOCKonsultacje projektu uchwały i formularz do konsultacji.doc

DOCZawiadomienie o konsultyacjach projektu uchwały zmieniajacej w sp. Programu.doc

DOCuchwała zmieniająca program współpracy 2011.doc

Wersja XML