Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy współpracy

DOCProgram współpracy na rok 2013.doc (69,50KB)

DOCProgram współpracy Gminy z organizacjami na 2011rok.doc (85,50KB)

DOCProgram wspólpracy z org.pozarz2010r.doc (66,00KB)

DOCprogram współpracy z organizacjami na r 2009.doc (44,50KB)

Wersja XML